Disclaimer voor Lifehosting B.V.
Lifehosting B.V. (Kamer van Koophandel: 69876479), hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot https://www.lifehosting.nl/ ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Lifehosting B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Lifehosting B.V. spant zich in om de inhoud van Lifehosting.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Lifehosting.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lifehosting B.V.. In het bijzonder zijn alle prijzen op Lifehosting.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Lifehosting.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lifehosting B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Lifehosting B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lifehosting B.V. en haar licentiegevers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lifehosting B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Lifehosting B.V. te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Lifehosting B.V.. Lifehosting B.V. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van diensten, en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Lifehosting B.V.. - indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens
Lifehosting B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de opgenomen gegevens.

Gebruik van cookies
Lifehosting B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot het klantenpaneel te verlenen.
Lifehosting B.V. kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf staat. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Links naar websites
Op de site van Lifehosting B.V. staan hyperlinks naar andere websites. Lifehosting B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen
Lifehosting B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: sales@lifehosting.nl.